MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZŠ a MŠ Skořenice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019 (přehled MŠMT)

Zahájení školního roku 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny budou v pondělí 29. října a v úterý 30. října 2018

 MŠ OTEVŘENA (při dostatečném počtu dětí)

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne 3. ledna 2019. MŠ UZAVŘENA

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.MŠ OTEVŘENA

Jarní prázdniny v našem okrese budou od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019MŠ OTEVŘENA (při dostatečném počtu dětí)

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č.245/2000 Sb.) MŠ UZAVŘENA

Konec školního roku 2018/2019 je v pátek 28. června 2019

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019 / 2020 začne v pondělí 2. září 2019

Provoz MŠ o hlavních prázdninách bude při dostatečném počtu dětí prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu.

 

R E Ž I M      D N E

Provoz MŠ je od 6.30 ho do 15.45 hod

 

6.30                          Otevření  MŠ

  6.30 – 7.50               Příchod dětí do třídy, individuální péče a práce s dětmi – jazykové                chvilky, smyslové hry, grafomotorické cviky…Hra ve skupinkách – využití hracích koutků, podněcování  dětí k vlastní aktivitě a experimentování. Volné hry.

7.50– 8.00               Dokončování započatých činností a aktivit, úklid, společné přivítání

8.00 – 8.30               Hygiena, svačina

8.30 – 9.30              Ranní kruh, pohybové hry, cvičení, prolínání herních činností        s částečně řízenými aktivitami, didakticky cílené činnosti, hudební, tělovýchovné a výtvarné činnosti ve skupinkách

9.30 – 11.30            Společné uzavření dopoledních činností, úklid a příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku – vycházky, pobyt na školkovém dvorečku, hřišti, zahradě

11.30 – 12.00         Hygiena,  příprava na oběd, oběd

12.00 – 12.15          Hygieny,  čistění zubů, příprava na odpočinek,  polední odchody dětí

12.15 – 14.15          Polední  klid – čtení pohádky,,odpočinek,spánek,- PŘEDŠKOLÁCI SPOL.HRY

14.15 – 14.35          Hygiena,  odpolední svačina – vedení dětí k samostatnosti a     sebeobsluze

práce s dětmi, průběžné odchody dětí  z MŠ ( za příznivého počasí pobyt dětí  venku )

15.45                       Uzavření   budovy MŠ

 

Povinné předškolní  vzdělávání  ( novela školského zákona, zákon č. 176 / 2016 Sb.) :

4 hodiny

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31