Kdo pracuje v naší škole ve školním roce 2019 - 2020?

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

  • Mgr. Iveta Diepoltová – ředitelka ZŠ a MŠ Skořenice, učitelka ve 3. ročníku

PF UJEP Ústí nad Labem – učitelství všeob. vzděl. předmětů pro 2. st. ZŠ a střední školy

UJAK Praha – učitelství 1. stupeň (Mgr. – rozšiřující)

FF UP Olomouc – školský management (Bc.)

vedení kroužků:

     -    Flétna 2

    -  Dramatického kroužku

        - cvičení s ženami (jóga, stepaerobic)

 

  • Mgr. Lada Opařilová – učitelka v 1. ročníku

PF UK Praha – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

vedení kroužků:

- Pohyb s hudbou

 

  • Mgr. Dita Burešová – učitelka ve 3. ročníku

PF MU Brno - učitelství všeob. vzděl. předmětů pro 2. stupeň ZŠ

PF MU Brno – učitelství 1. stupeň ZŠ ( Mgr. rozšiřující)

vedení kroužku:  

- Sborový zpěv

- Flétna I.

- členka sboru Cantus

 

  • Mgr. Petra Koutná – učitelka v 5. ročníku

Západočeská univerzita v Plzni – učitelství pro 1.stupeň (AJ)

vedení kroužku:

 - Angličtinka

 

 Mgr. Jitka Hamplová - učitelka v 1. ročníku

Univerzita Palackého v Olomouci - učitelství pro 1. stupeň

vedené kroužku:

- Florbal I, Florbal II

 - mateřská dovolená

 

  • Mgr. Helena Kopecká 

VOŠ pedagogická – Svatojánská kolej - vychovatelství

UJAK Praha -  Speciální pedagogika 

 - mateřská dovolená

 

  • Mgr. Kohoutková Lenka –  učitelka ZŠ

PF MU Brno – učitelství 1.stupeň ZŠ

na mateřské dovolené

 

  • Zdeňka Viktorínová , DiS.– vychovatelka  ŠD

VOŠp Litomyšl – pedagogika spec. činností ve volném čase, speciální pedagogika

 

  • Bc.Šárka Závodní  -  vychovatelka ŠD

SPgŠ Litomyšl – pedagogika volného času

Univerzita Hradec Králové - učitelství pro MŠ (bakalářské studium)

  

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

  • Vlasta Koďousková -  vedoucí učitelka MŠ

SPgŠ Litomyšl - učitelství pro MŠ, vychovatelství

 

  • DiS. Klára Hálová - učitelka MŠ

Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ:

Mirka Ropjaková - hospodářka ZŠ a MŠ, vedení kroužku Mažoretky

Jana Štěpánová  - vedoucí stravování

Marta Lásková – kuchařka

Marie Záleská– úklid ZŠ

Dagmar Podkovová - úklid MŠ

Žaneta Lustyková - pomocná síla v kuchyni

 

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31